Developer License and Advertising Permit

No. Lesen Pemaju: 12283-2/01-2016/19(L) · Tempoh Sah: 04/01/2014 - 03/01/2016 · No. Permit Iklan & Jualan : 12283-2/01-2016/19(P) · Tempoh Sah : 04/01/2014 - 03/01/2016 · Pelan Bangunan diluluskan oleh: Majlis Perbandaran Bentong (MPBTG) · No. Rujukan Pelan Banguan : M.P.BTG/BKB/GH/4/12/2012 · Tarikh Jangka Siap : Nov 2019 · Pegangan Tanah : Bebas · Bebanan: MBSB · ​Jumlah Unit : 358 unit Harga: Min. RM 571,000 : Maks. RM 4,988.462 · Sekatan Kepentingan : Tanah ini boleh dipindahmilik, dipajak atau digadai setelah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.